Uitgeverij Christofoor

De vuurvogel        Kan ik er ook nog bij?De uitgeverij vierde in 2015 haar 40-jarig jubileum! Wat in 1964 is gestart als de Boekerij van de Christengemeenschap werd in het najaar van 1975 officieel omgezet in een stichting: Stichting Boekerij van de Christengemeenschap. 
In mei 1976 werd de naam veranderd in Stichting Uitgeverij Christofoor.De uitgeverij toen:

Uitgever Tom Rosenberg runde het bedrijf grotendeels thuis. Christofoor begon te groeien en er kwamen collega’s bij die samen met Tom de uitgeverij verder vorm gaven. Door hen werd de basis gelegd van wat Uitgeverij Christofoor vandaag behelst: een uitgeverij met kwalitatief hoogwaardige boeken en met een eigen signatuur.

Het fonds werd breder met boeken over gezinscultuur, met kleurrijke prentenboeken, kinderboeken, sprookjes, sagen en legenden uit de hele wereld, prachtige boeken vol verhalen en titels geïnspireerd door het gedachtegoed van Rudolf Steiner. Het bedrijf verhuisde in 1993 naar de Steniaweg 32 in Zeist en in 1998 verliet Tom Rosenberg de uitgeverij. Jan Bogaerts en later Jaap Verheij namen het roer over als uitgever/directeur. Het team van Uitgeverij Christofoor groeide uit tot 9 medewerkers en 2 onmisbare vrijwilligers en per jaar werden 30 tot 35 nieuw titels uitgegeven.

Het bestuur van de Stichting bestond uit vijf personen die de doelstellingen van de Stichting bewaakten en meekeken op het financiële vlak. In 2001 nam Christofoor een groot deel van het fonds van Uitgeverij Vrij Geestesleven over. Vrij Geestesleven en Indigo zijn nog tot 2008 als imprints van Christofoor gevoerd. Sindsdien worden alle titels uitsluitend uitgegeven onder de naam van Uitgeverij Christofoor. In 2001 kwam de samenwerking met de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen tot stand, waarvoor Christofoor de uitgaven verzorgt.Uitgeverij Christofoor nu

Christofoor geeft zowel boeken uit van Nederlandse als van internationale auteurs en illustratoren.

In 2012 heeft de uitgeverij de volgende missie geformuleerd:

Christofoor wil boeken uitgeven, die de mens in staat stellen zich zelf innerlijk te vernieuwen en zijn horizon te verbreden, om daardoor de samenleving nieuwe impulsen te geven.
Alle Christofoor boeken zijn te verkrijgen bij De Houten Trein kinderboekwinkel in Alkmaar